ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на ClubWearBG, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието.


1. За нас

ClubWearBG е търговското наименование на „MK85” ООД, българско юридическо лице със седалище: гр. София, жк. Манастирски Ливади- Изток, блок 60Б (наричано по-долу „ClubWearBG“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на ClubWearBG, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес info@clubwearbg.com.

2. Какви данни събираме за Вас?

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни дадете. Информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато си създавате акаунт в ClubWearBG, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име;

Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на ClubWearBG като: мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща и пр.;

Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер.

3. Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

-- Предоставяне на услуги на ClubWearBG във Ваша полза


Това включва, при необходимост:

създаване и управление на профил в платформата на ClubWearBG;

обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на ClubwearBG;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ClubWearBG и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.


-- Маркетинг


Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.


В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

се свържете с ClubWearBG, използвайки данните за контакт по-горе.

4. Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в ClubWearBG. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

5. На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

доставчици на куриерски услуги;

доставчици на платежни/ банкови услуги;


6. Към кои държави предаваме вашите лични данни?

Само и единствено в България.


7. Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. ClubWearBG непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на ClubWearBG) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. Освен това гарантираме, че всички данни за плащанията са кодирани чрез SSL технология.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.


Mожете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ClubWearBG по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
по електронна поща до адрес: info@clubwearbg.com.